Program bude probíhat každou středu od 6. 3. do 26. 6. 2024, vyjma státních svátků, a je pro návštěvníky kompletně ZDARMA (kromě doprovodných představení v kině Přítomnost, které jsou za symbolických 90 Kč)

Interaktivní forma edukace v bývalém domě odborů.

Součástí programu budou výstavy, tématický film, hudba, seminář, dobově vybavené prostory, protiraketový kryt a mnoho dalšího.

Rezervace pro školy

Akce 90 let (ne)svobody s Domem RADOST je výsledkem odborné spolupráce s Muzeem paměti
XX. století, Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR), za podpory hlavního města Praha a Městské části Praha 3

Celý dopolední program určený pro studenty, včetně filmové projekce, je zdarma.

  • Zažijte jeden den normalizace na vlastní kůži
  • Jak vaši rodinu zasáhla doba socialismu?
  • Bylo těžší žít v době komunismu než dnes?
  • Podívejte se na dobové televizní zprávy
  • Okuste atmosféru unikátního protiraketového krytu z roku 1934
  • Projděte si odborářské archivy
1934-1939
První republika
Vznik Domu RADOST
1939-1945
2. světová válka
1945-1989
Normalizace a komunismus
1989-XXXX
Současnost a budoucnost

Bylo těžší žít v komunismu než dnes?

Jakákoliv doba přináší klady i zápory, které ovlivňují náš každodenní život a to, jak se v dané době cítíme, jaké máme možnosti a jak s nimi nakládáme.

Položte si s námi otázku, zda bylo těžší dospívat v komunismu než dnes, jaké jsou ony klady a zápory doby minulé a dnešního světa.

Sdílejte s námi svůj pohled na dobu, kterou jste nezažili, ale máte na ni svůj názor. Nechte se inspirovat příběhy minulosti a zapojte se do debaty o tom, co nám dnešek přináší, co naopak bere.

Převažují pozitiva svobody nad nároky dnešní doby?

Jsou takřka nekonečné možnosti výhodou, nebo nás naopak svazují v kontextu rozhodovací paralýzy?

Bylo těžší uplatnit své vlastní názory a touhy v době cenzury, nebo dnes, kdy má každý možnost sdílet na sítích svůj názor a je tedy obtížné uspět v široké názorové konkurenci?

V čem se liší generace, která vyrůstala za dob komunismu, a generace internetových dětí?

Jaký máte pohled na současné politické a společenské výzvy ve srovnání s těmi v době komunismu?

Jak byste charakterizovali vývoj společnosti od doby komunismu k současnosti a jak se na něj díváte z hlediska vaší budoucnosti?

Jak doba komunismu zasáhla tvou rodinu?

Otázka, která se týká bez rozdílu nás všech. Rodinná historie, zejména ta nejbližší, nám dává identitu a formuje náš pohled na svět.

Doba komunismu měla vliv na každou rodinu v naší zemi. Pro některé to bylo období omezených svobod a nejistoty, zatímco pro jiné to byla doba aktivního zapojení do politického dění. Každá rodina má svůj vlastní příběh a zkušenost, kterou stojí za to sdílet.

Buďte součástí diskuze, která se dotýká všech generací.

Vaše vnímání minulosti je určující pro naši budoucnost.

Zamyslete se nad tím, jak doba komunismu ovlivnila vaši rodinu. Jak se vaši předkové vypořádali s politickými změnami a omezenou svobodou? Jaký byl vztah vašich rodičů a prarodičů k éře komunismu?

Interaktivní forma vzdělávání v bývalém domě odborů

Zapojte všechny své smysly a ponořte se do historie Domu odborových svazů a doby, které byl svědkem, která formovala nejen jeho, ale zejména celou společnost.

Vyzkoušejte si mobilní hru vytvořenou k výstavě Fotbal v undergroundu, stolní hry, se kterými si hráli vaše babičky, atmosféru jedinečného protiraketového krytu nebo zažijte „živé“ zpravodajství z listopadu 1989, jak o něm informovala tehdejší ČST.

Přijďte oblečení jako za doby socialismu

Módní trendy se opakují stále dokola, říká se. Co z doby socialismu se opět dostalo do módy, co je naopak něčím, co si na dnešním člověku nedokážete představit a vyvolává to na vaší tváři spíše pobavený úsměv? Oblečte se tak, jak se ve vašem věku oblékali vaši rodiče a prarodiče a zjistěte, jak blízko, nebo daleko jste od dnešního stylu oblékání.

Zažijte normalizaci na vlastní kůži

Výstavy, hudba, film, dobové kanceláře, odborářské archivy, protiraketový kryt a mnoho dalšího vám umožní okusit, jaké to bylo žít v době normalizace.

Výstavy ve spolupráci s ÚSTR

Fotbal v undergroundu

Alternativní místo setkávání českého undergroundu

Ještě jsme ve válce

Výstava představuje osudy třinácti lidí, kteří bojovali na válečné frontě, prošli koncentračními tábory či komunistickými lágry nebo zažili mučivé výslechy StB

Václav Havel, politika a svědomí

Myšlenky, texty a projevy Václava Havla

Studentská revoluce 1989

Pád komunistické diktatury pohledem studentů

Za vaši a naši svobodu

Svědectví o protestech proti okupaci Československa v roce 1968 ve státech komunistického bloku

Filmy promítané v kině Přítomnost

  • Chceme dýchat
  • Z dopisů psaných před železnou oponou
  • Z deníku Ivany A.

Dopolední program pro školy

Každou středu v týdnu od 6. 3. do 26. 6. 2024 (vyjma 1. 5. a 8. 5.)

8:45 – 9:00 příchod

9:00 – 10:00 prohlídka výstav, archívu, původní podoby leteckého krytu a dalšího

10:00 – 11:00 seminář s bývalým disidentem a politickým vězněm Františkem „Čuňasem“ Stárkem v kině Přítomnost (součást budovy)

11:00 – 12:00 film v kině Přítomnost

12:00 - 13:00 debata v kině Přítomnost

Odpolední program pro veřejnost

Výstavy a protiraketový kryt budou pro veřejnost zpřístupněny každou středu v čase 13 - 20 hodin.

6. 3. od 17:30 Ucho (kino Přítomnost)

20. 3. od 17:00 O slavnosti a hostech (kino Přítomnost)

27. 3. od 17:30 Občanský průkaz (kino Přítomnost)

3. 4. od 17:30 Žert (kino Přítomnost)

10. 4. od 17:30 Černý Petr (kino Přítomnost)

17. 4. od 17:30 Skřivánci na niti (kino Přítomnost)

15. 5. od 17:30 Všichni dobří rodáci (kino Přítomnost)

29. 5. od 17:30 Pavel Tigrid Evropan, host Helena Třeštíková (Muzeum paměti XX. století v kině Přítomnost)

5. 6. od 17:30 Kočár do Vídně (kino Přítomnost)

19. 6. od 17:30 Plastic People of the Universe, host Jana Chytilová (Muzeum paměti XX. století v kino Přítomnost)

26. 6. od 17:00 Útěk do Berlína, hosté Jan Novák, Martin Froyda, Josef Mašín (Muzeum paměti XX. století v kino Přítomnost)

Plánujete návštěvu?

Celý program je pro návštěvníky kompletně ZDARMA

Rezervace pro školy